Invulling Arbodienstverlening

U bent aangesloten bij een arbodienst of heeft een contract met een bedrijfsarts. Maar wat leveren die nu eigenlijk op? Regelmatig horen wij deze vraag. Terwijl BAST er juist van overtuigd is dat ze waarde kunnen toevoegen. De arbodienst of bedrijfsarts is één van uw partners in Duurzame Inzetbaarheid. Vooral MKB bedrijven hebben vaak maar weinig van doen met hun arbodienst of bedrijfsarts. Er is alleen contact wanneer er al een probleemsituatie is ontstaan. Wat mag, kan en moet je verwachten van de bedrijfsarts? De verwachtingen over en weer zijn vaak onduidelijk en niet op elkaar afgestemd.

BAST helpt u met de invulling van de samenwerking met uw arbodienst of bedrijfsarts. Hierdoor kunt u hen van waarde laten zijn voor uw organisatie en uw mensen.

Neem contact op met BAST voor meer informatie of een afspraak.