Luchtballon-736879__480

BAST maakt Duurzame Inzetbaarheid bereikbaar.

Dit doet BAST door het inzichtelijk en meetbaar te maken & door ondersteuning te bieden bij de invulling hiervan. Dit op een persoonlijke en pragmatische werkwijze. Resultaat en toegevoegde waarde zijn hierin de leidraad.

Missie

BAST is er van overtuigd dat de mensen die er werken van eminent belang zijn voor het succes van een bedrijf. Ook is BAST er van overtuigd dat werken goed is voor mensen. Wij gunnen ieder bedrijf succes en iedereen dat hij / zij kan (blijven) werken. Dit komt binnen het thema Duurzame Inzetbaarheid met elkaar samen.

Werk heeft waarde en Duurzame Inzetbaarheid is de maat waarin we dat weergeven.

Duurzame Inzetbaarheid wordt vaak als groots en complex ervaren. Daarom blijft het ook vaak op afstand. BAST gelooft echter dat Duurzame Inzetbaarheid juist heel klein en heel dichtbij kan zijn. Juist door te zoeken naar de aanknopingspunten in de praktijk van alledag, kun je het dichtbij en klein houden. Op het juiste moment de juiste aandacht geven en de juiste zaken met elkaar verbinden. Vanuit deze gedacht gaat BAST Duurzame Inzetbaarheid juist ook voor kleinere en middelgrote bedrijven bereikbaar en haalbaar maken. Iedere organisatie en haar mensen verdient aandacht en mogelijkheden voor Duurzame Inzetbaarheid.

Hiermee levert BAST haar bijdrage om ‘werkend Nederland’ meer Duurzaam Inzetbaar te maken.

 

Visie

Vanuit de missie om een bijdrage te leveren om Duurzame Inzetbaarheid op de kaart te zetten, voert BAST trajecten uit bij organisaties om de Duurzame Inzetbaarheid te beïnvloeden. Daarnaast geven wij aandacht en bekendheid aan het onderwerp.

Hiervoor gaat BAST bedrijven benaderen en met hen in gesprek over de diverse aspecten van Duurzame Inzetbaarheid. De knelpunten of belemmeringen die zij daarin ervaren en mogelijke risico’s die we zien. Binnen dit spectrum voert BAST analyses uit en maakt knelpunten en risico’s inzichtelijk. Vervolgens adviseren wij in samenspraak met de opdrachtgever over een passende oplossingen en ondersteun mogelijk bij de implementatie hiervan.

Door waarde te geven aan Duurzame Inzetbaarheid, Verzuimmanagement en Arbodienstverlening beïnvloedt BAST de Duurzame Inzetbaarheid bij organisaties.

Partners

Om het volledige spectrum van Duurzame Inzetbaarheid te kunnen bedienen is BAST onder andere HR Business partner van