Het belang van Duurzame Inzetbaarheid wordt steeds meer onderkend. Met de veranderende omgeving (economie, arbeidsmarkt, technologie, wetgeving) wordt het lastiger om (goede) mensen te vinden, te boeien en te binden. Daarnaast komt ook een steeds grotere druk te liggen op inzetbaarheid en productiviteit. Mensen zullen anders belast gaan worden en kans op uitvallen of afhaken neemt toe. De veranderde omgeving vergt flexibiliteit en wendbaarheid van bedrijven. Dit vergt dus ook flexibiliteit, wendbaarheid en veerkracht van de medewerkers. Hoe zet je mensen optimaal in? Hoe haal je het beste uit hen en laat je hen het beste uit zichzelf halen?

Investeren in gezonde, flexibele en betrokken medewerkers brengt daarom waarde. Waarde voor de continuïteit van het bedrijf. Waarde om ambities voor de toekomst te kunnen realiseren. Waarde voor de mensen die bij het bedrijf werken. Want werken heeft waarde! Daar ligt een gezamenlijk belang en dus ook een gedeelde verantwoordelijkheid. Alleen als de mensen groeien, kun je als bedrijf groeien. Het loont dus als bedrijf, maar ook als medewerker om hierin te investeren en hier waarde aan te geven.

BAST helpt hierbij. Enerzijds door invulling te geven aan Duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie. Anderzijds door te helpen bij onderdelen die een sterke invloed hebben op de Duurzame Inzetbaarheid binnen uw organisatie.

 

Duurzame Inzetbaarheid

Verzuimmanagement

Invulling Arbodienstverlening

 

 

Interim – freelance

Het is ook mogelijk om BAST voor interim opdrachten in te zetten. Bijvoorbeeld om een capaciteitsprobleem op te lossen of om extra expertise in te zetten. Opdrachtgevers kunnen zowel bedrijven zijn, branche- of werkgeversorganisaties, verzekeraars & tussenpersonen of bijvoorbeeld dienstverleners. Afhankelijk van de opdracht is dit op projectbasis of voor bepaalde tijd. Neem contact op om naar de mogelijkheden te informeren.