... omdat duurzame inzetbaarheid niet ingewikkeld hoeft te zijn ...

Ingewikkeld_3

BAST maakt Duurzame Inzetbaarheid bereikbaar. Dit doet BAST door het inzichtelijk en meetbaar te maken. En door ondersteuning te bieden bij de invulling hiervan. Op een persoonlijke en pragmatische werkwijze. Samenwerking, resultaat en toegevoegde waarde zijn hierbij de leidraad.

 

Werk als waarde

BAST ziet werk als waarde en Duurzame Inzetbaarheid als de maat hiervan. Duurzame Inzetbaarheid gaat over het goed, waardevol, gezond en tevreden kunnen en willen werken. Nu en in de toekomst. Bij de huidige of een toekomstige werkgever. Duurzame Inzetbaarheid gaat ook over zaken als productiviteit, omzet, imago, klanttevredenheid en het benutten van de kwaliteiten van de mensen. Allemaal onderwerpen die de waarde van werk bepalen. De mensen zelf hebben hierin een belang en verantwoordelijkheid, maar ook de organisaties waar zij werken of kunnen gaan werken.

Ambitie

BAST is er van overtuigd dat de mensen het succes van een organisatie bepalen. En daarnaast dat werken goed is voor mensen. Dit komt samen in Duurzame Inzetbaarheid.

Vanuit de drijfveer iedere organisatie het succes te gunnen dat zij nastreeft en ieder mens te gunnen om te kunnen (blijven) werken, heeft BAST de ambitie om een bijdrage te leveren om ‘werkend Nederland’ meer Duurzaam Inzetbaar te maken.

Dit kunnen we voor ieder bedrijf bereikbaar maken. We maken Duurzame Inzetbaarheid inzichtelijk en meetbaar. Ook de resultaten. Dat doen we vooral in samenwerking met onze opdrachtgevers. Geen oplossingen vanuit de theorie, maar juist passend bij de situatie en mogelijkheden van de opdrachtgever.

BAST … omdat Duurzame Inzetbaarheid niet ingewikkeld hoeft te zijn…

De expertise van BAST richt zich op verschillende waarden voor uw organisatie: